Zákony

Policisté si často na cestách dělají, co chtějí. Používají několik nástrojů k tomu, aby řidiče zmátli. Stále tak můžete slyšet, že tentokrát bude pokuta nízká a policista vám nepřidělí body. Nevěřte ale všemu, co vám hlídka policie nebo celní správy nalhává. Neznalost zákona neomlouvá. Buď se naučíte všechny zákony a opravné prostředky sami či budete důvěřovat naší společnosti. Přesvědčte se sami, co je pro Vás přijatelnější.

Dejte si pozor na slovní kličky policejních hlídek

  • Dlouholeté opakované úskoky: „Pane řidiči, víte, čeho jste se dopustil?“
  • Skrytý nátlak na uznání přestupku: „No vždyť víte, že jste to udělal, tak to přiznejte!“
  • Nikdy vás policisté nepoučí, že v případě uznání přestupku ze strany řidiče zaniká policii povinnost existenci přestupku dokazovat!
  • Promyšleně zatahují důležité skutečnosti: „Bude to dnes jen za 2.000 Kč.“ Zapomínají na poučení o bodech, kdy po uznání přestupku vám trestné body automaticky přidělí správní orgán!
  • Chytře vydírají řidiče se slovy: „Pokud neuznáte spáchání přestupku a nezaplatíte pokutu ihned na místě, ve správním řízení to bude pro vás mnohem dražší.“
  • Častokrát spoléhají na řidičovu neznalost pravidel silničního provozu a souvisejících zákonů.
  • V řidičích rádi vyvolávají pocit nejistoty a strachu.

Stále častěji se setkáváme s porušováním práv řidičů, která vyplývají ze zákona. Většina řidičů má s hlídkami policie a celní správy nejednu zkušenost. Je nejvyšší čas se začít účinně bránit a nenechat se nadále ochuzovat o svá práva a šikanovat.

Zákony

Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb.
Zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb.
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.
Zákon o Policii České republiky č. 273/2008
Tabulka přestupků s body
Listina základních práv a svobod
Ústava České republiky

Ještě nejste pojištěni proti pokutám a bodovému systému? Objednejte si pojištění ještě dnes! Zítra Vás na cestách již nic nepřekvapí, budete za nízký roční poplatek jezdit pod naší ochranou celý rok.