Vaše práva

Častokrát se stává, že vás zastaví hlídka policie nebo celní správy a začne vás poučovat, jaká máte práva a povinnosti. Zpravidla se vám snaží lhát, abyste jim zaplatili pokutu pokud možno v hotovosti na místě a oni tak měli splněno a spokojeného nadřízeného. Znáte svá základní práva?

Při kontrole hlídkou policie nebo celní správy máte právo

  • Nesouhlasit s přestupkem
  • Požadovat projednání přestupku ve správním řízení
  • K věci se na místě nijak nevyjadřovat
  • Nic nepodepisovat
  • Pořídit si audiovizuální záznam o provedené silniční kontrole policií pro vlastní potřebu
  • Poznačit si služební číslo strážníka, policisty nebo celníka

Staňte se i Vy naším klientem a stres z pokut a bodů hoďte za hlavu.