Proti čemu chrání
  • Domů
  • Proti čemu chrání

Pojištění proti pokutám a bodům Vás chrání proti přestupkům a správním deliktům na území České republiky a to jak řidiče motorového vozidla, tak případně i jeho provozovatele. Co Vám hrozí za jaký přestupek, se můžeme dočíst v níže uvedené tabulce. Při srovnání s cenou ročního pojištění proti pokutám a bodům je vidět, že se pojištění proti pokutám a bodům vyplatí, neboť je leckdy levnější, jak jedna jediná pokuta a ochrání řidiče nebo provozovatele motorového vozidla po celý rok.

ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY

Přestupek Bloková pokuta Správní řízení Body
Řízení pod vlivem alkoholu (do 0.3 promile) 2 500 – 20 000 Kč 0
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) 25 000 – 50 000 Kč 7
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové látky) Odnětí svobody do 3 let & peněžitý trest 7
Odmítnutí testu na alkohol / návykové látky 25 000 – 50 000 Kč 7
Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0.3 promile) 25 000 – 50 000 Kč 7

PŘEDNOST V JÍZDĚ

Přestupek Bloková pokuta Správní řízení Body
Nedovolená jízda přes železniční přejezd do 2 500 Kč 2 500 – 5 000 Kč 7
Nezastavení na červenou (nebo pokyn „Stůj:“) do 2 500 Kč 2 500 – 5 000 Kč 5
Ohrožení chodce mimo silnici nebo při otáčení nebo couvání do 2 500 Kč 2 500 – 5 000 Kč 5
Ohrožení chodce na přechodu do 2 500 Kč 2 500 – 5 000 Kč 4
Nedání přednosti v jízdě do 2 500 Kč 2 500 – 5 000 Kč 4
Nezastavení před přechodem do 2 500 Kč 2 500 – 5 000 Kč 3
Ohrožení chodce při odbočování do 2 500 Kč 2 500 – 5 000 Kč 0

RYCHLOST

Přestupek Bloková pokuta Správní řízení Body
Vysoké překročení rychlosti – v obci o 40 km/h a více a mimo obec o 50 km/h a více 5 000 – 10 000 Kč 5
Vyšší překročení rychlosti – v obci o 20 km a více a mimo obec a 30 km/h a více do 2 500 Kč 2 500 – 5 000 Kč 3
Střední překročení rychlosti – obci do 20 km/h nebo mimo obec do 30 k m/h do 1 000 Kč 1 500 – 2 500 Kč 2
Malé překročení rychlosti – v obci do 5 km/h nebo mimo obec do 10 km/h do 1 000 Kč 1 500 – 2 500 Kč 0

TECHNICKÁ STAV A DOKLADY

Přestupek Bloková pokuta Správní řízení Body
Řízení po zadržení řidičského průkazu na místě 5 000 – 10 000 Kč 7
Technicky nezpůsobilé vozidlo 5 000 – 10 000 Kč 5
Řízení bez řidičského oprávnění 25 000 – 50 000 Kč 4
Nepoužití autosedačky pro díte do 2 000 Kč 1 500 – 2 500 Kč 4
Řízení bez profesního průkazu 5 000 – 10 000 Kč 3
Vozidlo se zakrytou, upravenou nebo nečitelnou SPZ 5 000 – 10 000 Kč 3
Řízení bez posudku o zdravotní způsobilosti 5 000 – 10 000 Kč 0
Řízení s řidičským průkazem EU a pozbytím práva k řízení na území ČR 25 000 – 50 000 Kč 0
Svěření řízení neznámé osobě 5 000 – 10 000 Kč 0
Řízení bez dokladu nebo záznamu o provozu vozidla do 5 000 Kč do 10 000 Kč 0
Nepředložení záznamu o době řízení a bezpečnostních přestávkách do 5 000 Kč do 10 000 Kč 0

PŘESTUPKY BĚHEM JÍZDY

Přestupek Bloková pokuta Správní řízení Body
Nedovolené předjíždění 5 000 – 10 000 Kč 7
Couvání, otáčení nebo jízda v protisměru na dálnici 5 000 – 10 000 Kč 7
Nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví Odnětí svobody až na 10 roku 7
Nezastavení po nehodě 2 500 – 5 000 Kč 7
Ujetí od dopravní nehody do 1 000 Kč 2 500 – 5 000 Kč 7
Ohrožení při předjíždění z pruhu do pruhu Odnětí svobody na 2 roky 7
Jízda bez bezpečnostních pásů do 2 000 Kč 1 500 – 2 500 Kč 3
Řízení s telefonem v ruce do 1 000 Kč 1 500 – 2 500 Kč 3
Zavinění nehody s ublížením na zdraví do 1 000 Kč 25 000 – 50 000 Kč 2
Neohlášení dopravní nehody do 1 000 Kč 2 500 – 5 000 Kč 0
Neposkytnuti údajů ostatním účastníkům dopravní nehody do 1 000 Kč 2 500 – 5 000 Kč 0
Použití antiradaru do 1 000 Kč 5 000 – 10 000 Kč 0

OSTATNÍ PŘESTUPKY

Přestupek Bloková pokuta Správní řízení Body
Nedodržení bezpečnostních přestávek do 5 000 Kč do 10 000 Kč 4
Neoznačení překážky způsobené řidičem do 2 000 Kč 1 500 – 2 500 Kč 2
Nedovolená jízda nákladního automobilu do 2 500 Kč 2 500 – 5 000 Kč 0
Jiné porušení povinností (např. zákaz zastavení nebo stání) do 2 000 Kč 1 500 – 2 500 Kč 0