Objednávka

Odesláním objednávky projevuji souhlas se zněním stanov a pojistných podmínek a projevuji vůli se stát součástí - členem Motoristické vzájemné pojišťovny.