Dotazy klientů

Co to je?

Pojištění proti pokutám a bodovému systému je jistota, že za pokuty nezaplatíte ani korunu, nepřijdete o řidičský průkaz a nebudou Vám přiděleny body. Váš přestupek vyřeší zkušení profesionálové z oboru dopravy a to plně za Vás. Sami tak nebudete muset nikde jezdit ani chodit a nic nikomu vysvětlovat. Nyní navíc s bonusem PPP – pojištění proti pojišťovnám pro všechny naše klienty zdarma. To vše za příjemně nízký roční poplatek.

Jak to funguje?

Nejdůležitější je, aby vše bylo jednoduché. Zastaví vás policie, sdělíte ji, že chcete přestupek projednat ve správním řízení, nic nepodepisujete ani se na místě k ničemu nevyjadřujete, nic neplatíte a pokračujete v jízdě.  Jakmile Vám přijde předvolání ke správnímu řízení, předáte jej nám a o zbytek se postaráme my. Ve správním řízení vás zastoupíme a přestupek, z jehož spáchání jste obviněn, obhájíme. Na základě dosavadní praxe uvádíme, že naše úspěšnost je 98%. Pokud nebude v našich silách Vás obhájit a Nejvyšší správní soud i po podání žaloby rozhodne ve Váš neprospěch, pokutu uhradíme za Vás.

Na jaké přestupky se služba vztahuje?

Pojištění proti pokutám a bodům vás chrání proti všem bodovaným přestupkům. Z nebodovaných přestupků se vztahuje také na parkování. Přestupky musí být spáchány na území ČR. Produkt se naopak nevztahuje na přestupky spáchané v souvislosti s požitím alkoholu, jiné návykové látky nebo odmítnutím dechové či krevní zkoušky a na přestupky spáchané v souvislosti s účastí na dopravní nehodě. Rovněž se nevztahuje na všechny nebodované přestupky, vyjma parkování. Přesně se vztahuje v případech obvinění z přestupků nebo jiných správních deliktů dle zákona 361/2000 Sb., zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (konkrétně z přestupku spočívajícím v porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu, dle § 125c odst. 1 písm. k); přestupku spočívajícím v překročení nejvyšší dovolené rychlosti při řízení vozidla dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 2, 3 a 4, přestupku spočívajícím v držení hovorového či záznamového zařízení při řízení vozidla rukou nebo jinou částí těla, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 1; z přestupku spočívajícím v porušení povinnosti zastavit při řízení vozidla vozidlo na signál, který přikazuje zastavit vozidlo, nebo na pokyn „Stůj!“, daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 5, nebo porušení povinnosti respektovat dopravní značku P6, „Stůj, dej přednost v jízdě!“, dle § 125c odst. 1 písm. k); přestupku spočívajícím v předjíždění v místě, kde je tak místní, obecnou či předchodnou úpravou, zakázáno, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 7, písm. k); přestupku spočívajícím v neoprávněném vjetí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 9, písm. k); přestupku spočívajícím v nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 6; přestupku spočívajícím v řízení vozidla, na kterém není umístěna registrační značka, dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 1; přestupku spočívajícím v řízení vozidla, jehož registrační značka je zakryta, nečitelná nebo upravena, dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 2; přestupku spočívajícím v neoprávněném zastavení či stání vozidla dle § 125c odst. 1 písm. k); přestupku spočívajícím v řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 3; přestupku spočívajícím nedání přednosti v jízdě při řízení vozidla v případech, kdy je tak povinnen učinit, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 8 a všech správních deliktů dle § 125f a v jiných případech, ledaže je s klientem dohodnuto jinak).

Kolik služba stojí?

Klienti mohou vybírat ze tří tarifů a to TARIF 1 – ŘIDIČ za 3 799 Kč,  TARIF 2 – VOZIDLO do 3,5 tuny za 3 799 Kč nebo TARIF 3 – TIR za 4 500 Kč bez DPH. Ceny jsou konečné, v žádném případě není vyžadována jakákoliv finanční spoluúčast klienta, ani jiné poplatky během platnosti pojištění. Vyžadovány mohou být ojediněle příplatky z důvodu ztížení obhajoby z nedbalosti klienta, například pozdním přeposláním obdrženého dokumentu apod.

Jaký je postup řešení pokuty v praxi?

Zakládáme si především na jednoduchosti. Dojde-li k vašemu zastavení policií pro podezření ze spáchání přestupku, pouze sdělte, že s přestupkem nesouhlasíte a chcete jej projednat ve správním řízení. Až vám přijde předvolání od správního orgánu, toto pouze naskenujte a zašlete nám e-mailem. Obratem připravíme plnou moc, kterou nám opět stačí zaslat podepsanou naskenovanou e-mailem. O zbytek se postaráme a o výsledku řízení vás informujeme.

Jak službu objednat

Objednání služby pojištění proti pokutám a bodům je jednoduché. Stačí v sekci objednávka vyplnit objednávkový formulář, jehož odesláním dochází k uzavření smlouvy. Následně vám přijde e-mailem výzva k platbě, po jejím uhrazení vám automaticky přijde email s potvrzením přijetí platby.

Kde najdu smluvní podmínky

Smluvní podmínky jsou k dispozici veřejně a online na www.jaknapokuty.cz v sekci podmínky smlouvy.

Je možné uplatnit množstevní slevy?

Množstevní slevy poskytujeme zpravidla firmám při objednání více jak 10 tarifů pro řidiče nebo pro vozidlo naráz. Navíc ke slevě poskytujeme v případě zájmu školení proti pokutám a bodovému systému přímo na sídle společnosti zdarma.

O produkt mám zájem, ale nemám peníze, je možné jej získat zdarma?

Pokud máte zájem o produkt zdarma, stačí, když nás kontaktujete telefonicky na centrále 732 734 433 nebo nám pošlete email na info@jaknapokuty.cz. Stačí nám doporučit 5 Vašich přátel či kolegů, kteří si produkt právní ochrany uzavřou a vy získáte od nás jako poděkování voucher na tarif 1 – řidič zdarma na celý rok. Více o akci rok zdarma se dočtete v sekci rok zdarma v hlavním menu.