Co to je

Častokrát se setkáváme s různými dotazy k našemu produktu, zde Vám ve zkratce vysvětlíme, co to je a jaké je naše poslání…

Co je pojištění proti pokutám a bodovému systému?

Klientům z řad řidičů a provozovatelů motorových vozidel nabízíme na celém území České republiky kvalifikovanou právní ochranu proti pokutám a bodovému systému včetně pojištění proti pojišťovnám s garancemi a to za velmi nízký roční poplatek. Pojištění proti pokutám a bodům je možné vybrat ze tří tarifů a to pro řidiče na rodné číslo nebo pro vozidlo na danou registrační značku do 3,5 tuny nebo pro vozidlo nad 3,5 tuny na danou registrační značku. Vyberou si tak fyzické i právnické osoby včetně autodopravců.

Proti čemu mne pojištění na pokuty chrání?

Náš produkt vás chrání proti všem běžným dopravním přestupkům – pokutě, kterou dostáváte spolu s nasazením „botičky“ na kolo, dopisu, který vám přijde od správního orgánu z důvodu překročení rychlosti v měřeném úseku, nebo zastaví-li vás hlídka z důvodu telefonování za volantem, jízdě na červenou či předjíždění přes plnou čáru a další, tedy platí na ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplnění a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění. Pojištění lze uplatnit na přestupky a správní delikty spáchané na celém území České republiky vyjma řízení pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných látek, dopravních nehod, parkování na invalidech a všech nebodovaných přestupků, kromě běžného parkování například bez parkovacího lístku.

Je to morální?

Naším cílem není pohrdání přestupkovým právem, ba naopak, chceme chránit v zákonných intencích obviněné z přestupku a zajistit jim tak spravedlivý proces, ve kterém budou respektována všechna jejich práva. Druhým a neméně důležitým cílem je chránit naše klienty před nepřiměřenými pokutami, které mohou dosahovat výše až 50.000,- Kč pro řidiče a až do 500.000 Kč pro dopravce, či odebráním licence.

Jaké jsou garance?

Všem našim klientům garantujeme kvalifikované zastoupení ve správním řízení. Pokud bychom správní řízení prohráli, za klienta uhradíme celou výši pokuty bez jakékoliv spoluúčasti.  V případě, že by klient byl s naší prací nespokojený, má právo kdykoliv během pojistného období odstoupit od pojistné smlouvy, či zmocnění v některém z probíhajících případů vypovědět.

Jak poznám, že byl můj případ vyhrán / prohrán?

Naše klienty zastupujeme před správním orgánem prvního stupně (městský úřad nebo magistrát). V případě, že první stupeň rozhodne v neprospěch klienta, je podáváno automaticky odvolání proti rozhodnutí ke správnímu orgánu druhého stupně (krajský úřad či Ministerstvo dopravy). Pokud správní orgán druhého stupně potvrdí rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, následuje ve lhůtě dvou měsíců podání správní žaloby k Nejvyššímu správnímu soudu. Případ jako prohraný lze tedy považovat až v době, kdy je vydáno Nejvyšším správním soudem rozhodnutí, proti kterému není žádného dalšího dovolání. Naše klienty informujeme po vydání každého rozhodnutí, které jim elektronicky či klasickou poštou zasíláme na vědomí. Leckdy správní orgán z právní opatrnosti zasílá v kopii také dané rozhodnutí na adresu daného klienta. Klient musí dodržět pouze zásadu, aby nám jakýkoliv jemu doručený dokument přeposlal a to nejdéle do tří dnů od jeho převzetí. Přeposlání v tomto případě postačí jako naskenovaný dokument, který je přiložen k emailu a odeslán na naší emailovou adresu: info@jaknapokuty.cz.

Proč se vyplatí být pojištěný na pokuty

V případě, že jste našim klientem, chráníme Vás po celý rok bez omezení. Stačí nám zaslat Výzvu k podání vysvětlení nebo Předvolání k ústnímu jednání, které Vám zaslal správní orgán. To můžete učinit jednoduše naskenováním a zasláním na náš email info@jaknapokuty.cz. Vystavíme Vám plnou moc a v případu Vás zastoupíme bez jakýchkoliv dalších příplatků. Vy ušetříte svůj drahocenný čas i nervy. Pro mnoho lidí není trestem samotná pokuta, nýbrž nutnost dostavit se například z Ostravy do Prahy ke správnímu řízení. Musíte si vzít dovolenou v práci, samotná cesta Vás vyjde na 2000 Kč a ještě Vás čeká nepříjemné jednání s úředníkem. Navíc daného úředníka klient osobně nezná, neví tedy jak s ním jednat a co je třeba předložit, aby byl případ úspěšně vyhrán. Nezapomeňte, že pokud byste si sami brali svého právního zástupce na řešení případu, jediný úkon, který Váš právní zástupce učiní, Vás vyjde dle advokátního tarifu i na 2000 Kč či více.

Starší případy bez pojištění

Pokud v době spáchání přestupku nebudete již naším klientem, tedy nebudete mít pojištění aktivní, ve Vašem případě Vás zastoupíme také rádi, neboť když můžeme, rádi pomůžeme. V tomto případě je ovšem nutné neprodleně uzavřít pojištění proti pokutám a bodům v sekci objednávka. Uhradíte následně pojištění na základě výzvy k úhradě, které Vám ihned přijde do emailu a poté příplatek dle naší příplatkové tabulky za případ zpětně, ve kterém chcete zastoupit. Výzvu na úhradu příplatku Vám zašle naše centrála (příplatek je na jiné číslo účtu, než-li samotné pojištění, variabilní symbol se nemění). Čeká-li Vás nebo Vaše blízké v dohledné době správní řízení, neváhejte a kontaktujte nás, čím dříve Vám pomůžeme, tím lépe. Standardně přebíráme případy zpětně od prvního okamžiku, tedy od prvního předvolání a ve věci klienta zastupujeme od prvního nařízeného jednání. V praxi se často stává, že se řidič nechá zastupovat někým ze svých známých nebo sám a ozve se nám se žádostí o pomoc až po vydání rozhodnutí. I tak pomůžeme, ale klient si cestu k úspěšné obhajobě zbytečně zkomplikoval.

Výše příplatků za starší případy

Výše příplatků se stanovuje podle aktuálního sazebníku příplatků za případy v době neplatného pojištění:

 • Veškeré nebodované přestupky standardně neřešíme ani zpětně
 • Střední překročení rychlosti – v obci do 20 km nebo mimo obec do 30 km – 10 000 Kč
 • Řízení s telefonem v ruce – 10 000 Kč
 • Jízda bez bezpečnostních pásů – 10 000 Kč
 • Nezastavení před přechodem pro chodce – 10 000 Kč
 • Ohrožení chodce na přechodu – 10 000 Kč
 • Nedání přednosti v jízdě – 10 000 Kč
 • Ohrožení chodce mimo silnici nebo při otáčení nebo couvání – 10 000 Kč (* 2x za 12 měs. 15 000 Kč)
 • Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu – 10 000 Kč
 • Nezastavení na červenou nebo pokyn „Stůj“ – 10 000 Kč (* 2x za 12 měs. 15 000 Kč)
 • Nedovolená jízda přes železniční přejezd – 10 000 Kč (* 2x za 12 měs. 15 000 Kč)
 • Vyšší překročení rychlosti – v obci o 20 a více nebo mimo obec o 30 km a více – 10 000 Kč (* 2x za 12 měs. 15 000 Kč)
 • Vozidlo se zakrytou, upravenou nebo nečitelnou registrační značkou – 20 000 Kč
 • Vozidlo bez (nebo s cizí) registrační značkou – 20 000 Kč
 • Vysoké překročení rychlosti (v obci o 40 a více, mimo obec o 50 km a více) – 20 000 Kč
 • Technicky nezpůsobilé vozidlo – 20 000 Kč
 • Couvání, otáčení nebo jízda v protisměru na dálnici – 20 000 Kč
 • Nedovolené předjíždění – 20 000 Kč
 • Řízení po zadržení řidičského průkazu na místě – 20 000 Kč
 • Přezkum vybodování – 20 000 Kč
 • Alkohol < 0,3 promile – 30 000 Kč
 • Alkohol > 0,3 promile – 40 000 Kč
 • Odmítnutí dechové zkoušky – 40 000 Kč
 • Mimořádné případy nad rámec pojištění a našich poskytovaných služeb posuzujeme individuálně.

Na co se nevztahuje pojištění proti pokutám a bodovému systému?

Produkt se nevztahuje na přestupky spáchané mimo území ČR, na přestupky spáchané v souvislosti s požitím alkoholu, jiné návykové látky nebo odmítnutím dechové či krevní zkoušky a na přestupky spáchané v souvislosti s účastí na dopravní nehodě. Pojištění proti pokutám a bodům se nově nevztahuje na všechny nebodované přestupky, vyjma parkování, na které se pojištění i nadále vztahuje. V těchto případech jsme schopni našim klientům účinně pomoci nad rámec našich produktů, pokud nás ihned kontaktují. Za tyto nadstandardní služby si účtujeme smluvní příplatek dle závažnosti daného případu.