Bodový systém

Policisté vám řekli, že nedostanete žádný bod? Nelhali vám, oni vám žádný bod ani dát nemohou, body vám do evidenční karty řidiče přidělí pracovnice úřadu. Pokud chcete vědět za jaké přestupky je kolik bodů, jste na správném místě.

Na koho se vztahuje bodový systém

Bodový systém se vztahuje pouze na řidiče motorových vozidel na území ČR.

Kolik bodů a za co

Body jsou stanoveny pevně v příloze zákona, viz. tabulka přestupků s body. Za bodovaný přestupek je v současné době na území ČR možné získat od 2 do 7 bodů.

Body je možné také odečítat

Po roce ježdění bez jakéhokoliv bodovaného přestupku se vám automaticky odečtou 4 body z vaší evidenční karty řidiče. Další 3 body je možné odečíst úspěšným absolvováním školení bezpečné jízdy.

Aktuální stav bodů

Policejní hlídka v terénu nemá možnost nahlédnout do aktuálního stavu vašich bodů. Aktuální stav zjistíte na kterémkoliv Czech Pointu, tedy na poště, u notářů, na obecním úřadě apod.

Dosažení 12 bodů

Pokud dosáhnete výše 12 bodů, směřujete ke ztrátě řidičského oprávnění na jeden rok. Poštou vám bude na vaši adresu doručena výzva k odevzdání řidičského průkazu na místě příslušný obecní úřad s rozšířenou působností, dle místa vašeho bydliště. Proti výzvě k odevzdání řidičského průkazu je možné se bránit podáním námitky.

Navrácení řidičského průkazu

Pro navrácení řidičského průkazu musí řidič po roce od pozbytí řidičského oprávnění absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole, lékařskou prohlídku a dopravně psychologické vyšetření. To se ale řidičů, kteří jsou pojištěni u společnosti Jaknapokuty.cz, samozřejmě netýká.